(PL)- Ngày 5-5, Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung Quyết định 17/2008 của Thủ tướng về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Theo đó, hạ tầng kỹ thuật để đánh giá nhà ở bao gồm các điều kiện: giao thông, vệ sinh, cấp thoát nước. Nhà có hạ tầng kỹ thuật đạt loại tốt khi có đường ôtô đến tận nhà, có khu vệ sinh khép kín, có hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại kém khi không đảm bảo ba điều kiện trên.

Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh căn cứ hệ số nhà ở quy định tại thông tư này và số liệu thực tế của địa phương để xây dựng bảng giá cho thuê nhà ở trong từng khu vực thuộc tỉnh, TP; sau đó trình UBND cấp tỉnh quyết định và công bố công khai trước khi áp dụng.

HOÀNG VÂN