(PL)- UBND TP.HCM vừa có công văn trả lời Ban quản lý khu Nam về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ theo khả năng tài chính trong khu tái định cư.

Các hộ dân bị giải tỏa được bố trí tái định cư nền đất ở nhưng chưa thể xây dựng đúng tầng cao vẫn được UBND cấp huyện cấp phép xây dựng theo khả năng tài chính. Đối với những trường hợp này, UBND cấp huyện phải thông báo, hướng dẫn người dân thực hiện quy hoạch, đảm bảo khi xây dựng xong phải đúng tầng cao, đúng mẫu nhà được phê duyệt.

T.HẰNG