Ông Nguyễn Sỹ Lực, Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch, cho biết chiều 23-9, sau khi đi làm về nhà, vợ chồng ông Thanh phát hiện thanh cửa sổ ở phòng ngủ bị chặt đứt. Ông Thanh kiểm tra nơi cất tiền, phát hiện toàn bộ 15,2 triệu đồng và hai điện thoại bị mất. Vợ chồng ông Thanh liền đi trình báo công an. Qua điều tra cho thấy chính bà Văn Thị Phượng - vợ ông Thanh là người trộm số tài sản trên. Bước đầu, bà Phượng khai chồng hay chơi cờ bạc nên khi chồng nhận từ phường số tiền trên, bà sợ chồng “nướng” vào cờ bạc. Bà Phượng đã mang số tiền trên và điện thoại cất nơi khác rồi dùng dao chặt song cửa để chồng tin là có kẻ trộm.