Khó quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong mùa dịch
(PLO)- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống ngưng hoạt động, đổi chủ,…nhưng không gửi thông báo đến ban QLATTP, điều này gây khó khăn trong việc nắm bắt tình hình sản xuất.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM (ban QLATTP) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong 9 tháng, ban QLATTP đã kiểm tra hơn 4.000 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống, trong đó có 186 cơ sở vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện trang thiết bị dụng cụ, ghi nhãn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, không có dấu kiểm soát giết mổ,…

Ban QLATTP cho biết, trong thời quan qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, có nhiều cơ sở tự đóng cửa, không còn hoạt động hoặc hoạt động với công suất, số lượng hạn chế. Ngoài ra, còn có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên đổi chủ, chuyển địa điểm kinh doanh hoạt ngưng hoạt động nhưng lại không gửi thông báo, báo cáo... gây khó khăn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn.

Một trong những khó khăn nữa của ban QLATTP là hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với quy mô nhỏ, ngành nghề truyền thống, mùa vụ, ít đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc đầu tư để đối phó với đoàn kiểm tra.

NGUYÊN VÕ