Những loại thực phẩm gây hại khi để qua đêm

Đồ họa: CHÂU NGUYÊN
(PLO)- Có những loại thực phẩm chúng ta không nên sử dụng khi để qua đêm vì khi để qua đêm không những khiến thực phẩm không còn giá trị dinh dưỡng mà còn rất hại cho sức khỏe.