(PLO)- Dự kiến mỗi con heo khi đưa vào giết mổ tại các điểm giết mổ theo quy hoạch sẽ được hỗ trợ khoảng 27.000 đồng.

Theo đó, hỗ trợ một phần chi phí giết mổ cho chủ hàng (chủ gia súc) thông qua các chủ cơ sở giết mổ 10% chi phí gia công giết mổ. Đối tượng hỗ trợ là chủ hàng (chủ gia súc) đưa vào điểm, cơ sở giết mổ tập trung. Đối tượng nhận hỗ trợ là chủ các điểm, cơ sở giết mổ gia công. Thời gian hỗ trợ 2 năm kể từ ngày 1-1-2017.

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, giết mổ không theo đúng quy định trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc hỗ trợ chi phí giết mổ cho các điểm, cơ sở giết mổ heo theo quy hoạch như trên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh này hiện có 95 cơ sở (3 cơ sở tạm ngưng hoạt động) được cấp phép hoạt động giết mổ. Hiện ngành thú y tỉnh Đồng Nai đang kiểm soát 92 cơ sở giết mổ, trong đó có 14 cơ sở giết mổ tập trung, 15 cơ sở giết mổ vệ tinh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Số lượng heo ngành thú y kiểm soát được tại 60 cơ sở giết mổ trên địa bàn là khoảng hơn 60 ngàn con/tháng.

Số lượng heo giết mổ tại các cơ sở giết mổ đã được xây dựng theo quy hoạch được đề xuất hỗ trợ là khoảng 25.000 đồng đến 27.000 đồng con heo/tháng. Tổng kinh phí dự kiến sẽ hỗ trợ trong 24 tháng là hơn 3 tỉ đồng.

 

 

TIẾN DŨNG