Tiêu chí cơ sở nuôi trồng thủy sản đạt chuẩn sạch

(PLO)- Để nuôi trồng thủy sản đạt chuẩn sạch thì các cá nhân, tổ chức nên chú ý điều kiện vệ sinh thú y với cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm trong ao, đầm.