Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn
(PLO)- Thành phố tiếp tục tham gia triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” của ngành nông nghiệp.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, TP đã xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.

Cụ thể, đối với lĩnh vực trồng trọt, trong chín tháng đầu năm 2019, TP đã hỗ trợ lấy 195 mẫu rau quả cho 140 cơ sở đăng ký (50 ha). Đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn TP đã được chứng nhận VietGAP là 1.296 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác là 1,47 ngàn ha, sản lượng dự kiến khoảng 151,4 ngàn tấn/năm.

Đối  với lĩnh vực chăn nuôi, TP tiếp tục tham gia triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” của ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các sở, ngành kiểm tra các cơ sở giết mổ nhằm đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ công suất giết mổ, không để vượt quá công suất giết mổ đã được UBND TP chấp thuận.

Trong lĩnh vực thủy sản, tính đến nay, tại vùng nuôi tôm tập trung hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ, có tổng cộng 447 cơ sở nuôi tôm xây dựng mô hình nuôi thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, tổng diện tích là 551,57 ha.

CHÂU NGUYÊN