Audio: Ba người Trung Quốc vào Việt Nam bắt con tin đòi tiền chuộc
(PLO)- Ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khống chế đưa con tin sang Trung Quốc để đòi tiền chuộc.

TRANG THANH - TRẦN LÂM