Audio: Bao lá mít trên bàn vị chủ tịch phường
(PL)- Chuyện lá mít nhà bên cạnh bay qua nhà mình, con chim bồ câu thải phân chim gây hôi nhà hàng xóm... nếu không hòa giải yên sẽ thành lớn chuyện như chơi.

Audio: Bao lá mít trên bàn vị chủ tịch phường - ảnh 1 


TRẦN LÂM - TÚ QUYÊN