Audio: Khô bò làm từ phổi heo và hóa chất
(PL)- Một cơ sở chế biến khô bò từ phổi heo kém phẩm cùng với hóa chất vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Audio: Khô bò làm từ phổi heo và hóa chất - ảnh 1

TRẦN LÂM - TÚ QUYÊN