Audio: Long An tạm ngưng đập cầu Đúc trăm tuổi
(PL)- Sau cuộc họp ngày 2-11, Tỉnh ủy Long An sẽ chỉ đạo TP Tân An tổ chức họp báo để giải đáp các thắc mắc của dư luận.

Audio: Long An tạm ngưng đập cầu Đúc trăm tuổi - ảnh 1