Audio: Mang súng đi trộm chó, hai ‘cẩu tặc’ bị bắt giữ - ảnh 1
 Hai nghi can và tang vật. Ảnh: Đ.LAM