Audio: Một học sinh tiểu học bị kẻ lạ chở đi
(PL)- Em này bị một phụ nữ dụ lên xe máy, chở từ quận 7 sang quận 8, lấy hết nữ trang rồi bỏ trong hẻm.

Audio: Một học sinh tiểu học bị kẻ lạ chở đi - ảnh 1

HỮU CẢM