Audio: Nam 18-25 tuổi đi khỏi địa phương 15 ngày phải khai báo
(PL)- Đó là đề xuất của đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (2006-2015) sáng 4-11.

Audio: Nam 18-25 tuổi đi khỏi địa phương 15 ngày phải khai báo - ảnh 1