‘Dẹp loạn vỉa hè, không làm được thì mất chức’
 

‘Dẹp loạn vỉa hè, không làm được thì mất chức’ - ảnh 1

TRẦN THỦY - HỮU CẢM