Nghe GS Phan Huy Lê nói về giảng dạy môn Lịch sử
(PLO) - Tiếp theo bài "Đấu tranh đến cùng để giữ lại môn lịch sử" ngày 9-11, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, kiến nghị về cải cách môn lịch sử trong trường phổ thông để môn này hấp đẫn với người học.