“Bí quyết giúp nhân sự trở thành đối tác hiệu quả”

 Hội thảo do mạng cộng đồng doanh nhân Anphabe.com cùng trang web tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks tổ chức. Dịp này, cộng đồng nhân sự sẽ được ông Andy Lopata, Chiến lược gia hàng đầu châu Âu về Nghệ thuật Xây dựng Quan hệ chia sẽ những kinh nghiệm về quản trị nhân sự hiện đại.

“Bí quyết giúp nhân sự trở thành đối tác hiệu quả” ảnh 1

Chia sẽ về vai trò của nhân sự, bà Thanh Nguyễn, CEO mạng cộng đồng doanh nhân Anphabe.com cho biết: Qua đợt khảo sát Vai trò của nhân sự hiện đại do Anphabe.com thực hiện trong 6-2012, cho thấy phần lớn người tham gia thừa nhận vai trò lớn nhất của phòng nhân sự hiện nay chủ yếu là hành chính, sự vụ. Tiếp đó là thừa hành các yêu cầu nhân sự do các trưởng phòng ban đề ra, hơn là một “đối tác chiến lược thực sự” cho các phòng ban. Nguyên nhân được nhìn nhận, không phải nhân sự thiếu chuyên môn mà do họ thiếu sự hiểu biết về công việc của các phòng ban khác. Thiếu sự gần gũi với nhân viên và chưa gây dựng được lòng tin từ Ban Giám đốc và các trưởng phòng ban. “Hội thảo này sẽ trang bị cho các chuyên gia nhân sự kỹ năng Xây dựng quan hệ cần thiết để thấu hiểu, tư vấn và thực thi “chiến lược con người” hiệu quả hơn”-bà Thanh Nguyễn nói.

Ông Carlton Carlton Pringle, CEO VietnamWorks nhìn nhận: Kinh tế khó khăn đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi. Trong đó, sự thay đổi về vai trò của nhân sự hiện đại, thể hiện từ sự thay đổi trong mối quan hệ chiến lược giữa nhân sự và các phòng ban sẽ đóng vai trò rất tích cực trong sự phát triển chung của các doanh nghiệp.

PHONG ĐIỀN