Đảm nhiệm trọng trách CEO là một công việc đầy thách thức và căng thẳng. Vì lý do này, các CEO của các doanh nghiệp lớn thường được hưởng mức lương hậu hĩnh, nhất là khi thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh và công ty có nhiều tiền mặt. Trang Business Insider dẫn thông tin từ tờ USA Today cho biết, thù lao trung bình của các CEO thuộc Fortune 500 đã tăng 9% trong năm tài khóa 2012 so với năm 2011.

Để lên danh sách 10 CEO được trả cao nhất, USA Today đã rà soát 170 công ty thuộc Fortune 500 đã công bố thông tin tính đến ngày 22/3 và có một CEO làm việc trong cả năm tài khóa 2012.

Kết quả cho thấy, có 16 CEO trong số các CEO của công ty này được trả hơn 20 triệu USD trong tài khóa vừa qua. Có 2 CEO được trả trên 30 triệu USD. Thậm chí có 1 CEO công nghệ chứng kiến thù lao tăng 81%.

Dưới đây là danh sách 10 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất trong tài khóa 2012 do USA Today thực hiện, Business Insider giới thiệu:

10. CEO Louis Chênevert của tập đoàn công nghiệp United Technologies

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 1

Tổng thù lao: 21.790.084 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 14.833.283 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Giảm 5%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 15%

9. CEO Richard Fairbank của ngân hàng Capital One

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 2

Tổng thù lao: 22.601.824 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 20.325.060 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 21%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 37%

8. CEO Robert Stevens của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 3

Tổng thù lao: 23.845.459 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 7.200.001 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 16%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 19%

7. CEO Edward Breen của Tyco International

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 4

Tổng thù lao: 23.902.734 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 12.196.281 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 45%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 39%

6. CEO Kenneth Chenault của hãng thẻ American Express

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 5

Tổng thù lao: 28.012.789 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 21.024.892 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 25%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 22%

5. CEO Stephen Chazen của hãng dầu lửa Occidental Petroleum

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 6

Tổng thù lao: 28.519.053 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 17.795.076 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Không rõ
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: -16%

4. CEO Howard Schultz của hãng cà phê Starbucks

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 7

Tổng thù lao: 28.909.773 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 24.897.848 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 80%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 38%

3. CEO John Danahoe của hãng bán lẻ trực tuyến eBay

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 8

Tổng thù lao: 29.705.081 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 25.729.962 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 81%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 68%

2. CEO Philippe Dauman của hãng truyền thông Viacom

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 9

Tổng thù lao: 33.396.104 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 18.126.741 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Giảm 22%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 41%

1. CEO Robert Iger của hãng giải trí Disney

 10 CEO Mỹ được trả cao nhất. - ảnh 10

Tổng thù lao: 37.103.208 USD
Trả bằng quyền chọn cổ phiếu: 17.282.508 USD
Tăng/giảm thu nhập so với năm 2011: Tăng 18%
Mức lợi nhuận cổ phiếu công ty trong năm 2012: 73%

Theo Phương Anh/ Business Insider/Dân Trí