Theo báo Huffington Post, trang web về việc làm Payscale mới đây đã thực hiện một xếp hạng những nghề mà nhân viên dễ không ưa sếp nhất. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò với sự tham gia của 24.000 người.

Tính tổng thể, chỉ có 6,9% số người được hỏi nói là ghét sếp. Tuy nhiên, có tới gần 1/5 những người làm nghề hóa học được hỏi cho biết là không ưa cấp trên. Các nhân viên vệ sinh y khoa cũng có tỷ lệ không ưa người quản lý họ khá cao.

Lý do khiến nhân viên không ưa sếp có rất nhiều, nhưng thường là do vị sếp đó bị nhìn nhận như một “kẻ gàn dở”. Một báo cáo khác cho biết, 41% nhân viên ở Mỹ nói là họ từng bị “quấy rối về tâm lý” ở nơi làm việc.

Dưới đây là 10 nghề mà các sếp dễ bị cấp dưới của họ ghét nhất ở Mỹ, theo kết quả điều tra của Payscale, do Huffington Post giới thiệu:

10. Diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 1

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,3%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 12,30%
Mức lương trung bình hàng năm: 50.000 USD

8. Nhân viên giao nhận hàng

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 2

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,5%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 19,25%
Mức lương trung bình hàng năm: 29.300 USD

8 (đồng hạng). Nhân viên tổng đài

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 3

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,5%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 17,61%
Mức lương trung bình hàng năm: 35.800 USD

6. Quản lý dịch vụ hành chính

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 4

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,6%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 9,25%
Mức lương trung bình hàng năm: 42.100 USD

6 (đồng hạng). Quản trị cơ sở dữ liệu

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 5

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,6%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 9,04%
Mức lương trung bình hàng năm: 76.000 USD

5. Kỹ thuật viên an toàn

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 6

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 15,8%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 7,02%
Mức lương trung bình hàng năm: 61.100 USD

4. Giám sát thực phẩm

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 7

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 17,0%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 14,24%
Mức lương trung bình hàng năm: 33.700 USD

3. Thợ nướng bánh

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 8


Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 17,9%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 16,18%
Mức lương trung bình hàng năm: 26.300 USD

2. Nhân viên vệ sinh nha khoa

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 9

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 18,2%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 8,62%
Mức lương trung bình hàng năm: 67.700 USD
 
1. Nhà hóa học

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất - ảnh 10

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 19,4%
Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 15,68%
Mức lương trung bình hàng năm: 56.500 USD

Theo Phương Anh/Huffington Post/Dân Trí