Mới đây, cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm sáu dịch vụ công để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, nhằm hỗ trợ kịp thời, thuận lợi, công khai, hạn chế việc đi lại của người dân khi làm thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ công quốc gia đã thêm các dịch vụ công sau:

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

- Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp.

- Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân.

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Gửi phản ánh kiến nghị.

Để thực hiện được các dịch vụ trên, người dân và doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn, sau đó tiến hành đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến.

Sau khi lựa chọn được thủ tục cần thực hiện, người dân và doanh nghiệp đăng nhập và thực hiện kê khai thông tin, đính kèm thành phần hồ sơ theo quy định và chọn nộp cho cơ quan xử lý tương ứng.