8 thay đổi dành cho ‘dân nhà nước’ từ 1-7
(PLO)- Căn cứ theo các quy định, nghị định mới ban hành, từ 1-7 người làm cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi đặc biệt là về nhiều khoản thu nhập.

Các quy định, nghị định mới chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 7 về mức lương cơ bản, mức phụ cấp, trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn v.v… có thể là niềm vui nho nhỏ cho người làm công, ăn lương trong thời buổi vật giá leo thang như hiện nay.

Khái quát một số thay đổi cơ bản về các quy định này như sau.

Lương tăng

8 thay đổi dành cho ‘dân nhà nước’ từ 1-7 - ảnh 1

Căn cứ Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang, từ 1-7 mức lương cơ sở được tăng từ  1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng. Từ đó, mức lương nhận thực tế của mỗi người sẽ tăng theo vì sẽ được nhân mức cơ sở mới với hệ số hiện tại của người lao động.  

Phụ cấp tăng

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở cán bộ công chức, viên chức, đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở phụ cấp thực nhận = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phụ cấp thực nhận = (mức lương thực nhận + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1-7 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1-7 (nếu có)) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng.

Tương tự với hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cũng sẽ tăng theo mức tăng của lương cơ sở mới.

Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tăng

8 thay đổi dành cho ‘dân nhà nước’ từ 1-7 - ảnh 2

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tỉ lệ đóng BHXH không thay đổi là 8%, BHYT là 4,5% nhưng mức lương cơ sở tăng nên tổng số tiền đóng sẽ tăng theo. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tiền lương đóng BHXH sẽ là 1.300.000 x 8%; BHYT là 1.300.000 x 4.5%. Các nhóm đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định cách tính không thay đổi song lưu ý là tổng tiền lương tháng đóng BHXH tăng không vượt quá 26 triệu đồng/tháng.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản sẽ tăng từ 363.000 đồng/ngày lên 390.000 đồng/ngày. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật từ 302.500 đồng/ngày lên 325.000 đồng/ngày.

Tăng trợ cấp thai sản

8 thay đổi dành cho ‘dân nhà nước’ từ 1-7 - ảnh 3

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng (2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con).

Tăng trợ cấp từ tuất

Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 4.356.000 đồng lên 46.800.000. Tăng trợ cấp mai táng 12.100.000 đồng lên 13.000.000 đồng. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân từ 605.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng tăng từ 847.000 đồng/tháng lên 910.000 đồng/tháng.

Chi phí khám chữa bệnh BHYT thay đổi

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn 2039/BHXH-DVT ngày 29-5-2017, Người có thẻ BHYT KCB đúng quy định, có tổng chi phí một lần KCB thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả. (trước đây là 181.500 đồng); Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.

Tăng mức thưởng tố cáo tham nhũng

8 thay đổi dành cho ‘dân nhà nước’ từ 1-7 - ảnh 4

Mức thưởng cho người tố cáo tham nhũng cũng thay đổi do gắn liền với mức lương cơ sở. Tùy vào mức độ đóng góp, công trạng, người tố cáo tham nhũng được tặng Bằng khen, huân chương cùng mức thưởng tương ứng như sau:

- Huân chương sao vàng: 59.800.000 đồng.

- Huân chương Hồ Chí Minh: 39.650.000 đồng.

- Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất: 19.500.000 đồng - Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Quân công hạng nhì: 16.250.000 đồng.

- Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba: 13.650.000 đồng.

- Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất: 11.700.000 đồng.

- Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì: 9.750.000 đồng.

- Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Huân chương Dũng cảm: 5.850.000 đồng.

Ngoài ra, còn được thưởng từ nguồn Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng:

- Huân chương Dũng cảm: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức  (cụ thể 78.000.000 đồng).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 40 lần mức lương cơ sở (cụ thể 52.000.000 đồng).

- Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 20 lần mức lương cơ sở (cụ thể 26.000.000 đồng)

Nếu giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản tham nhũng có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức quy định nêu trên nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

P.D