Vợ tôi là là đảng viên, vợ đã sinh được hai con trai, nhưng hiện nay vợ tôi lại mang thai tiếp cháu thứ ba. Vậy nếu vợ tôi để sinh luôn thì cô ấy sẽ có thể bị những hình thức xử lí nào? Và có trường hợp nào đảng viên sinh từ con thứ ba trở đi mà không bị xử lý kỷ luật không?

Bạn đọc Đặng Hiển (Thái Bình)

Về vấn đề này, luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Hiện nay Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh từ một đến hai con. Riêng với đối tượng là đảng viên, việc sinh con thứ ba có một số quy định chặt chẽ hơn.

Cụ thể, tại Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW (của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm) thì đảng viên sinh từ con thứ hai trở lên được coi là hành vi vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Theo đó, nếu đảng viên sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sinh con thứ tư hoặc sinh con thứ ba gây hậu quả nghiêm trọng thì bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Sinh con thứ năm trở lên hoặc sinh con thứ ba, thứ tư gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. 

9 trường hợp được sinh con thứ 3

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đảng viên sinh nhiều hơn hai con đều bị xử lý kỷ luật. Cụ thể theo Điều 2 Quy định 05-QĐ/TW chỉ ra chín trường hợp đảng viên sinh con thứ ba mà không bị coi là vi phạm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

- Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-1-1989.

- Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ).

Ngoài ra, đối với đảng viên vi phạm, để được kết nạp lại vào Đảng phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định như: Có thời gian phấn đấu ít nhất 24 tháng đối với trường hợp sinh con thứ ba, 36 tháng với sinh con thứ tư; Là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao.