Ảnh chụp nộp nhà mạng: Làm giả bị phạt đến 100 triệu đồng

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Từ 24-4-2018, Nghị định 49/2017/NĐ-CP có hiệu lực đối với cả thuê bao đã được cung cấp dịch vụ viễn thông di động trước 24-4-2017. Theo đó, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp viễn thông di động có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định.