Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 20-12 có bài “Một căn nhà phải mua tới hai lần” phản ánh bà La Muối (quận 10) đã được UBND quận 10 ký hợp đồng bán căn nhà theo Nghị định 61/1994 vào năm 2007 nhưng gần đây lại bị UBND quận buộc ký tiếp hợp đồng mua nhà lần nữa.

Trong văn bản trả lời bà La Muối, UBND quận 10 cho biết “không có việc một căn nhà bán hai lần”. Sở dĩ quận phải ký hai hợp đồng là do hợp đồng mẫu về việc mua nhà theo Nghị định 61 vào năm 2007 yêu cầu phải ghi diện tích của cả căn nhà (không phân biệt các cơ chế bán). Bà La Muối được mua nhà có diện tích sử dụng 67,14 m2. Theo tiêu chuẩn, bà được mua 30 m2 theo giá Nghị định 61 là 52 triệu đồng nên UBND quận 10 bán trước phần diện tích này. Phần diện tích nhà còn lại 37,14 m2 phải xin ý kiến UBND TP bán theo giá thị trường.

Đầu năm 2012, UBND TP mới duyệt giá bán phần diện tích còn lại nên UBND quận 10 đã ký tiếp hợp đồng bán phần này với bà La Muối để hoàn thiện việc bán cả căn nhà theo hai cơ chế giá.

KIM PHỤNG