Ban tổ chức đã công bố kết quả điều tra thực trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2012 đánh giá “Tình trạng BLGĐ xảy ra vẫn còn cao và diễn biến phức tạp”. Cụ thể, từ năm 2009 đến tháng 6 đầu năm 2012 đã có 178.847 vụ BLGĐ. Đáng chú ý, trong đó có 16.148 vụ là BLGĐ đối với người cao tuổi, tình trạng này đối với trẻ em là 23.346 vụ.

Bộ VH-TT&DL cho biết trong năm 2013 sẽ trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ đến năm 2020.

V.THỊNH