Bảo vệ dân phố khi hy sinh sẽ được công nhận liệt sĩ
(PLO)-  “Bảo vệ dân phố có phải là tên của một nghề không? Nếu đúng thì phải có quy định tuyển dụng, bảo hiểm…”.

Ngày 31-5, Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết “Dân “trả lương” cho bảo vệ dân phố”. Nội dung cho thấy các đơn vị, cá nhân trên địa bàn khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM tự nguyện đóng góp tiền bạc để hỗ trợ thêm thu nhập cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn.

Sau khi báo đăng, có ý kiến thắc mắc như sau: “Bảo vệ dân phố có phải là tên của một nghề không? Nếu đúng thì phải có quy định tuyển dụng, bảo hiểm…”.

Sau khi tìm hiểu, Pháp Luật TP.HCM biết được ngày 17-4-2006, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2006 về bảo vệ dân phố.

Điều 8 quy định điều kiện, tiêu chuẩn của bảo vệ dân phố như sau:

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cư trú ổn định tại địa bàn.

2. Có lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Có sức khỏe, có điều kiện, nhiệt tình và tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội; am hiểu pháp luật và phải được bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ an ninh, trật tự.

Bảo vệ dân phố khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM đang tuần tra trên địa bàn. Ảnh: TRẦN NGỌC

4. Không có tiền án, tiền sự, không phải là người đang chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, quản chế hình sự hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác.

5. Quan hệ tốt với nhân dân, được quần chúng tín nhiệm và được nhân dân trong cụm dân cư giới thiệu, bầu ra.

Điều 11 quy định chế độ chính sách đối với bảo vệ dân phố như sau:

1. Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hằng tháng do UBND phường chi trả. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của từng địa phương, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức phụ cấp cho từng chức danh bảo vệ dân phố ở địa phương mình.

2. Bảo vệ dân phố trong khi làm nhiệm vụ mà bị hy sinh, bị thương theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét công nhận là liệt sĩ hoặc người được hưởng chính sách như thương binh.

3. Bảo vệ dân phố được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an. Trong thời gian tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp đi lại, ăn ở như quy định đối với công an xã.

Điều 13 quy định kinh phí hoạt động của bảo vệ dân phố như sau:

1. Kinh phí hoạt động của bảo vệ dân phố được bảo đảm từ các nguồn:

a) Ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Quỹ an ninh trật tự của địa phương;

c) Do tổ chức, cá nhân ủng hộ.

TRẦN NGỌC