Theo đó, để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động sử dụng nguồn ngân sách được giao và nguồn thu, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mở rộng khu khám bệnh…

Đồng thời, các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện giải pháp giảm dần tình trạng nằm ghép, tăng số bàn khám, phòng khám, không để xảy ra tình trạng người bệnh chờ quá lâu.

Các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh không được thu tiền đối với người vào thăm nuôi bệnh nhân với các hình thức tiền áo vàng (áo mặc của người nuôi bệnh thuê), tiền quần áo người nhà bệnh nhân, do giá dịch vụ ngày giường bệnh đã bao gồm các chi phí điện, nước, vệ sinh buồng bệnh của người nhà bệnh nhân.