Ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM, giải đáp về việc khấu trừ thuế.

1. Đối với công ty TNHH một thành viên, lợi tức chia cho cá nhân sau thuế có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

chautanhue@gmail.com

Trả lời: Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi nhuận của doanh nghiệp và công ty.

2. Tôi có khoản hoa hồng phát sinh trong năm 2008 nhưng nhận được vào ngày 9-1-2009. Doanh nghiệp chi trả thu 20% trên tiền hoa hồng (do tôi đã đăng ký nhưng chưa được cấp mã số thuế). Cách thu như vậy đúng hay sai?

Nguyen Xuan Vinh (nxvinh@saigonnewport)

Trả lời: Đối với khoản tiền hoa hồng bạn nhận được ngày 9-1-2009 do công việc phát sinh trong năm 2008, doanh nghiệp chi trả sẽ khấu trừ 20% trên thu nhập trả cho bạn nếu khoản thu nhập đó từ 500.000 đồng trở lên (do bạn không có mã số thuế).

3. Cha mẹ tôi có cho thuê một căn nhà do hai người là đồng sở hữu nhưng chỉ có một mình ba tôi đứng tên kinh doanh. Vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

tuyetnhung_140486@yahoo.com

Trả lời: Nếu cha mẹ bạn cùng đứng tên đồng sở hữu căn nhà nhưng chỉ có một người đứng tên đăng ký kinh doanh thì người đứng tên đó có trách nhiệm nộp thuế.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi