Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản vừa có khuyến cáo khẩn mới về hiện tượng mang thực phẩm trái phép và các chất cấm có trong thực phẩm tươi sống hoặc đã qua chế biến vào nước này.
Theo đó, phía Nhật Bản đã yêu cầu các hành khách mang hàng hóa có nguồn gốc động thực vật phải thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau: Phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của Việt Nam cấp đối với những mặt hàng bắt buộc theo quy định của pháp luật Nhật Bản, tuân thủ quy trình và thủ tục kiểm dịch theo luật của Nhật Bản.
Bộ này cũng khẳng định những mặt hàng cấm mang vào Nhật Bản là vi phạm pháp luật của nước này. Trường hợp hành khách không chứng minh được nguồn gốc, không khai báo, không xuất trình được các giấy tờ theo nội dung nêu trên thì toàn bộ thực phẩm sẽ bị tiêu hủy và có thể sẽ bị phạt tới 1 triệu yen (tương đương 200 triệu VND) hoặc bị phạt tù đến 3 năm.