Biển báo án ngữ giữa đường - ảnh 1

Mong cơ quan chức năng sớm gắn biển báo sát lề.