Biển báo giao thông núp lùm - ảnh 1

Người đi đường hoàn toàn không nhìn thấy ký hiệu trên biển báo, không biết đây là biển quy định hay nghiêm cấm hoạt động giao thông nào.