Bộ Công an dự thảo nhiều quy định mới về đăng ký xe
(PLO)- Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014. Theo đó, khi cho hoặc tặng xe, chủ phương tiện phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan công an để theo dõi.

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014 về đăng ký xe.

Dự thảo có nhiều nội dung mới, đáng chú ý liên quan đến công tác cấp biển số xe, đăng ký xe, quản lý phương tiện đối với chủ sở hữu xe…

Bộ Công an dự thảo nhiều quy định mới về đăng ký xe - ảnh 1
Chủ phương tiện muốn bán, cho hoặc tặng xe thì phải có văn bản gửi tới công an. Ảnh: TUYẾN PHAN

Cụ thể, khoản 2 Điều 1 của dự thảo thông tư quy định ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho hoặc tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu ban hành đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi.

Trường hợp không thông báo, chủ xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên.

Riêng đối với xe của cơ quan, tổ chức đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng thì chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung thêm các trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Theo đó, các trường hợp này bao gồm: Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về những đối tượng mà Cục CSGT sẽ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe. Bao gồm: Xe của Bộ Công an, ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; ô tô có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư này.

TUYẾN PHAN