Ông Cheo phân tích: “Có thể vì nhiều lý do khác nhau mà hai bên mua bán nhà, đất ghi giá trong hợp đồng đưa ra công chứng thấp hơn giá thực tế. Tuy nhiên, khi pháp luật đã quy định phải ghi đúng giá thì người dân buộc phải tuân thủ để hạn chế tranh chấp. Nhiều trường hợp ghi giá mua bán sai thực tế, khi có tranh chấp, kiện cáo, tòa án đã tuyên hợp đồng vô hiệu.

Trước giờ, khi tiếp nhận các hồ sơ công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất, bao giờ tôi cũng trao đổi để hai bên xác định lại giá ghi trên hợp đồng nhằm đảm bảo đúng với thực tế. Sau khi nghe tôi nhắc nhở, nhiều khách hàng đã điều chỉnh lại hợp đồng”.

PV