Nay tôi tìm lại được hộ chiếu bị mất. Trong hộ chiếu có thị thực của nước Úc còn hiệu lực.

Tôi nghe nói từ 1-7, hộ chiếu bị mất mà tìm lại được thì sẽ được khôi phục giá trị sử dụng. Xin hỏi, thủ tục xin khôi phục giá trị hộ chiếu ra sao?

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Kể từ ngày 1-7-2020, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 có hiệu lực.

Theo đó, công dân có hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, nếu sau đó tìm lại được thì được xem xét khôi phục giá trị sử dụng.

Cụ thể, Điều 32 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định: Hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được sẽ được xem xét khôi phục nếu thỏa các điều kiện sau:

- Hộ chiếu còn nguyên vẹn.

- Hộ chiếu có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn.

Người đề nghị khôi phục hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai kèm theo hộ chiếu và nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Đối với hồ sơ được nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thì không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan này trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị.

Nếu hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh thì thời hạn trả hộ chiếu được khôi phục giá trị là không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng thì các cơ quan trên phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.