(PLO)- Tin “Tòa án Mỹ triệu tập ông Chiêm Quốc Thái giải quyết ly hôn” (đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử - PLO ngày 20-8-2018) đã đưa thông tin không chính xác về việc triệu tập của Tòa thượng thẩm California.  Chúng tôi xin được thông tin lại như sau:

Ngày 6-7-2018, Tòa thượng thẩm California (Mỹ) đã có phán quyết vô hiệu quan hệ hôn nhân của ông Chiêm Quốc Thái với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc. Như vậy, không có việc tòa này đã ra thông báo triệu tập ông Thái tham gia phiên tòa xét xử vụ án hôn nhân của ông vào ngày 10-12-2018 tại trụ sở như báo đã đăng.

Báo Pháp Luật TP.HCM  xin cải chính thông tin, đồng thời xin lỗi ông Chiêm Quốc Thái cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM và PV Hoàng Yến