(PL)- Bài “Phải “khóa” được tay người vi phạm” (đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 3-9-2018) đã đưa thông tin không chính xác về chức vụ hiện tại của ông Nguyễn Văn Minh, người đã chuyển nơi công tác từ Sở VH&TT TP.HCM đến Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Chúng tôi xin được thông tin lại như sau:

Ông Nguyễn Văn Minh đang là phó bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chứ không phải là phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM như báo đã đăng.

Báo Pháp Luật TP.HCM xin cải chính thông tin, đồng thời xin lỗi ông Nguyễn Văn Minh, hai sở VH&TT và LĐ-TB&XH TP.HCM cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM