Từ ngày 1-7 tới, Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới được quan tâm của Luật Giáo dục 2019 đã đặt ra quy định cấm hút thuốc, uống rượu trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, Điều 22 Luật Giáo dục 2019 quy định hút thuốc, uống rượu, bia là các hành vi nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục.

Theo quy định này thì việc hút thuốc trong cơ sở giáo dục là không được phép với bất kỳ ai (kể cả là giáo viên, giảng viên hay học sinh, sinh viên).

Trước đó, quy định cũ tại Luật Giáo dục 2005 chỉ cấm người học không được uống rượu, bia, hút thuốc trong các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, từ ngày 1-7, các hành vi ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật cũng bị nghiêm cấm.