Sau đó do nguồn nước sông bị Công ty Vedan gây ô nhiễm nên ông phải tạm nghỉ và đến nay ông vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Vedan. Ông Giác thắc mắc: “Tôi và các hộ chưa nhận tiền có thể xin xã cấp lại giấy phép hành nghề ở địa điểm cũ hay không?”.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, trả lời: Do thời gian quá lâu nên UBND xã không còn lưu giữ hồ sơ những người lãnh tiền hỗ trợ của Công ty Vedan. Nếu chưa nhận khoản tiền này, bà con cần liên hệ với Công ty Vedan để được giải quyết.

Riêng về việc hành nghề đóng ghe đáy trên sông, do đây là con sông chính, tàu bè lớn lưu thông rất nhiều nên bà con cần liên hệ cơ quan quản lý giao thông đường thủy để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép đánh bắt thủy, hải sản.

NHƯ NGHĨA ghi