Bảng xếp hạng các CEO được yêu thích của Glassdoor hoàn toàn dựa trên phản hồi của các nhân viên đang làm việc tại các công ty hàng đầu nước Mỹ.

10. Pierre Nanterme - Công ty Accenture

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 1

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 95%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 90%

9. Richard K. Davis - Công ty U.S. Bank

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 2

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 95%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 87%

8. Paul E. Jacobs - Công ty Qualcomm

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 3

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 95%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 94%

7. Joe Tucci - Công ty Emc2

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 4

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 87%

6. Frank D'Souza - Công ty Cognizant

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 5

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 92%

5. John E. Schlifske - Công ty Northwestern Mutual

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 6

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 93%

4. Jim Turley - Công ty Ernst & Young

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 7

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 96%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 95%

3. Dominic Barton - Công ty Mckinsey and Company

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 8

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 97%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 96%

2. Bill McDermott và Jim Hagemann Snabe - Công ty SAP

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 9

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 99%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 92%

1. Mark Zuckerberg - Công ty Facebook

 

CEO được ủng hộ nhất - ảnh 10

Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2013: 99%
Tỷ lệ nhân viên ủng hộ năm 2012: 85%

Danh sách 50 CEO được ủng hộ nhất năm 2013


PHẠM NHUNG/DNSG