Chạy xe biển số rụng, bị phạt đến 400.000 đồng - ảnh 1

Theo quy định hiện hành thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) thì bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tịch thu giấy đăng ký xe.

Việc xử phạt nêu trên căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 100/2019.