Ảnh chân dung của công dân khi làm căn cước công dân là ảnh chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính.

Tôi có sở thích để râu quai nón. Tôi đã để bộ râu của mình được năm năm và hiện râu có độ dài che kín gần nửa khuôn mặt. Qua báo, đài, tôi được biết là khi chụp ảnh chân dung làm căn cước công dân (CCCD) thì phải để rõ mặt.

Vậy xin hỏi trường hợp của tôi có phải cắt bỏ râu để chụp ảnh làm CCCD không?

         Bạn đọc Văn Đoàn (Hà Nội)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 1 Thông tư 40/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016 quy định: Ảnh chân dung của công dân là ảnh chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính.

Đối với công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên khi chụp ảnh thẻ CCCD nhưng phải bảo đảm rõ mặt.

Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc khi chụp ảnh thẻ CCCD, công dân sẽ không được để râu. Tuy nhiên, cần lưu ý là ảnh chân dung phải được chụp rõ mặt, rõ tai để dễ dàng nhận diện các đặc điểm nhận dạng trên gương mặt của công dân.

Vì vậy, trong trường hợp công dân để râu chen kín mặt, che kín các đặc điểm về nhận dạng trên gương mặt (chấm đen, sẹo, nốt ruồi…) sẽ dẫn đến việc thu thập đặc điểm nhận dạng của cơ quan quản lý CCCD gặp khó khăn.

Mặt khác, khi công dân để râu khi chụp ảnh CCCD, về sau lại bỏ đi bộ râu thì rõ ràng sẽ làm ảnh chân dung trên thẻ CCCD khác đi với gương mặt thực tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ của người dân.

Do đó, khi chụp ảnh làm CCCD, bạn không nên để râu quá dài đến mức che đi phần nào đó của gương mặt.