Một bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM hỏi: “Công ty tôi là công ty cổ phần, được thành lập từ vốn góp của công ty A và một số cổ đông cá nhân.

 

Công ty A góp vốn bằng 20 chiếc xe tải và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, đứng tên chính chủ. Nay công ty tôi muốn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu số xe tải nói trên sang công ty của chúng tôi cho đúng quy định về góp vốn. Chi cục thuế quận yêu cầu nộp lệ phí trước bạ khi chuyển số ô tô này sang cho công ty tôi sở hữu. Xin hỏi công ty tôi có phải nộp lệ phí này hay không?”.

Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Trần Thị Lệ Nga có công văn trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 29), việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ. Nghị định 45/2011 cũng hướng dẫn không nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp góp vốn... Cạnh đó, Thông tư 124/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn trong trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ thì tổ chức phải “kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế”. Như vậy công ty cổ phần nói trên không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nếu xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh công ty A có quyền sở hữu, sử dụng số tài sản này.

Q.NHƯ ghi