Coi chừng lọt hố bẩn không nắp - ảnh 1

Hố ga không nắp đậy rất nguy hiểm đối với người đi đường, nhất là trẻ con. Nước thải đen ngòm, hôi thối gây ô nhiễm, nhất là những ngày nắng nóng.

Mong cơ quan chức năng cần khắc phục hố bẩn không nắp này.