Coi chừng trụ điện sắp đổ - ảnh 1

Chân trụ điện bị hỏng, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, nguy hiểm cho người đi đường (ảnh 1 và 2).