Con lươn đứt khúc - ảnh 1

Ngoài ra, cột biển báo đã bị nghiêng hẳn, có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm cho người đi đường.