Tiếp sau phân tích của luật sư Nguyễn Thị Cam (Công ty Luật TNHH Đất Luật) đăng trong bài “Người mua nhà chung cư không phải trực tiếp nộp tiền sử dụng đất” (Pháp Luật TP.HCM ngày 21-7), PV ghi nhận được ý kiến minh định về việc này của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, cho biết: Thông tư 76/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1-8-2014) nhằm hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014 về thu tiền sử dụng đất (TSDĐ). Hiện nay, nhiều người mua nhà chung cư và các doanh nghiệp đang hiểu nhầm quy định nêu tại Điều 6 của thông tư này theo hướng nghĩa vụ nộp TSDĐ cho Nhà nước tới đây sẽ được chuyển từ chủ đầu tư sang cho người mua. Bộ Tài chính khẳng định không có việc người dân phải nộp TSDĐ cho Nhà nước sau khi mua chung cư từ chủ đầu tư. Bởi lẽ vẫn theo quy định từ lâu nay, Nhà nước sẽ thu tiền trực tiếp từ đơn vị, tổ chức, cá nhân mà Nhà nước giao đất.

Đã có sự hiểu nhầm về việc đóng tiền sử dụng đất đối với nhà chung cư - ảnh 1

Người mua nhà chung cư chỉ phải đóng tiền mua nhà cho chủ đầu tư, còn chủ đầu tư thì phải đóng TSDĐ cho Nhà nước. Ảnh: HTD

Ông Thắng giải thích thêm: Điều 6 Thông tư 76 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014 của Chính phủ) không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu TSDĐ trực tiếp từ chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê. “Trong trường hợp này, chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp TSDĐ cho Nhà nước khi được giao đất theo quy định. Nhà nước không thu TSDĐ trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư. Việc mua bán nhà giữa chủ đầu tư và các hộ dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở” - ông Thắng lý giải.

Về đối tượng áp dụng tại Điều 6 Thông tư 76, ông Thắng lưu ý: Những quy định tại điều này chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định TSDĐ khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng (nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp) để phục vụ nhu cầu quản lý của Nhà nước. Trong trường hợp này, nếu Nhà nước bán nhà và giao đất trực tiếp cho các đối tượng sử dụng thì các đối tượng này có nghĩa vụ nộp TSDĐ cho Nhà nước.

Ông Thắng cũng chia sẻ: Những quy định trong Thông tư 76 không mới mà chỉ là kế thừa và cụ thể hóa quy định Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 120/2010 của Chính phủ, Thông tư 93/2011 của Bộ Tài chính để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

TRÀ PHƯƠNG

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:

Người mua chỉ phải nộp tiền mua nhà

Để hiểu rõ vấn đề thì cần dựa vào Nghị định 45/2014 về các đối tượng mà Nhà nước thu TSDĐ. Theo Điều 2 nghị định này thì hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê… phải nộp TSDĐ. Như vậy, đối với nhà chung cư, khi chủ đầu tư được giao đất để thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư để bán thì chủ đầu tư phải nộp TSDĐ. Đương nhiên, chủ đầu tư có thể phân bổ TSDĐ (cùng các chi phí khác…) vào từng căn hộ để tính ra giá bán cho từng căn hộ. Phần người mua nhà chung cư từ các chủ đầu tư, do không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất ở nên không có trách nhiệm đóng TSDĐ cho Nhà nước.

Như vậy, nếu hiểu người mua nhà chung cư phải đóng tiền mua nhà cho chủ đầu tư, đồng thời phải đóng TSDĐ cho Nhà nước là không chính xác. Thông tin đúng là: Người mua nhà chỉ phải đóng tiền mua nhà cho chủ đầu tư, còn chủ đầu tư thì phải đóng TSDĐ cho Nhà nước.