Đã khắc phục biển báo ở cầu Mương Sao - ảnh 1
Những người bán hàng cạnh đó cho hay biển báo này bị ô tô húc gãy chân. Để tồn tại biển báo chỉ dẫn cho người đi đường, người dân đành dùng nhiều dây thun buộc ké vào trụ cáp (ảnh 1)

Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng đã dựng lại biển báo này (ảnh 2).