Bên cạnh đó, các biển cảnh báo tại đây có độ phản quang thấp khiến giao thông đường thủy nội địa qua khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chiều cùng ngày, Điện lực Tuy Phước đã kiểm tra và dán thêm decal tăng cường độ phản quang tại các biển, trụ cảnh báo mà báo đã đề cập để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Với những trụ điện bị gãy, Công ty Điện lực Bình Định đã có kế hoạch xử lý nhưng phải chờ đến mùa khô năm 2019, vì hiện nay đang bước vào mùa mưa, nước rất lớn, chưa thể làm được.