Bên cạnh đó, cỏ dại mọc um tùm chiếm đường và một nắp hố ga bị hỏng khiến người qua lại con đường này cũng lo sợ nếu chẳng may bị lọt hố (ảnh 1 ảnh 2).

Đã khắc phục con đường nhếch nhác và nguy hiểm - ảnh 1

Sau khi báo đăng, rác đã được dọn và nắp mương hỏng đã được gắn nắp mới (ảnh 3 ảnh 4).